دغدغه ایران

کنجکاوی کودک یکی از نیرومندترین پایه های تربیت اوست و جواب ندادن به سؤالات او و یا سرکوب کردن این کنجکاوی ها ممکن است هرگونه کنجکاوی را در آینده از بین ببرد. اگر ما مسئله جنسی را هم ردیف سایر فعالیت های آنان قرار دهیم و آن را تابو نشماریم، بسیاری از مشکلات موجود در عصر حاضر وجود نخواهد داشت.
قربانی مهسا، زمانی علویجه فرشته، شهری پروین، زارع کوروش، مرعشی طیبه. آموزش و ارتقای سلامت جنسی کودکان: شناخت کنجکاوی های جنسی کودکانه: مقدمه ای بر آموزش و ارتقای سلامت جنسی آنان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی): پاییز 1394، دوره 3 ، شماره 3، ص 200

از ماست که بر ماست

درباره ضرورت آموزش جنسی با اشاره به تعرض جنسی در دبیرستان معین تهران

کوتاه، جانکاه و تکراری! داستان تعرض جنسی به تعدادی از دانش آموزان دبیرستانی در غرب تهران چون برق و باد تیتر اول قریب به اتفاق نشریات کشور شد. مردمانی که از خبر بد خسته شده اند و هر بار می بایست اتفاقی ناگوار را ببینند و بشنوند این بار با خبر تعرض جنسی در یک واحد آموزشی مواجه می شوند. در این بین اهمیت سند 2030 و ضرورت آموزش جنسی بار دیگر محل بحث شد. از یک سو حامیان این سند بین المللی، نادیده گرفتن آن را عامل وقوع و بازتکرار چنین حوادثی دانستند و از سوی دیگر مخالفین، حوادثی نظیر تعرض جنسی در دبیرستان معین را مصداق بارز توجه به آموزه های غربی و مانند آن برشمردند!

به هر روی چه بخواهیم و چه نخواهیم یک حقیقت غیرقابل انکار است؛ کودکان کنجکاوی هایی نسبت به بدن خود دارند که تجربه جهانی راهکاری جز آموزش برای آن در نظر نگرفته است. با این حال چرا امر آموزش جنسی تا این میزان حساسیت برانگیز است؟ چرا نگاه بخشی از جامعه ایران نسبت به اسنادی چون 2030 توام با شک و تردید است؟ آیا قابل پذیرش است که ده ها کشور بدون کارشناسی سندی بین المللی را امضا کنند؟ می شود پذیرفت که همه ملل دنیا راه خطا را طی می کنند و فقط ما هستیم که راه درست را می دانیم؟ اگر چنین است وقایعی مانند آن چه در دبیرستان معین تهران رخداد چگونه قابل توجیه است؟

 

حجب کاذب؛ مانع آموزش جنسی

خانواده به عنوان نخستین بستر اجتماعی شدن کودکان نقش غیرقابل انکاری در آموزش و پرورش نسل آینده دارد. از این رو ناگفته پیدا است که باورها و تلقی پدران و مادران قویا بر تربیت نسل بعد تاثیرگذار است. برای پی بردن به اهمیت نقش والدین همین بس که از 95 هزار ساعت زندگی کودک تا پایان 11 سالگی، فقط 5 هزار ساعت آن در مدرسه و 5 هزار ساعت با خویشان و آشنایان و مابقی در خانه است. لذا تا خانواده اصلاح نشود، امیدی به اصلاح جامعه نخواهد بود.

تلقی والدین از بحث پیرامون مسایل جنسی یا پاسخ گفتن به پرسش های کودکان عموما مبتنی بر پیش فرض کلیشه ای استوار است: بی حیا شدن کودکان. با این حال وقتی پدران و مادران امروز خود در بستری پرورش یافته اند که صحبت از مسایل جنسی را بی ادبی و بی حیایی می داند، در آن صورت چگونه می توان انتظار داشت که از عهده آموزش چنین امر خطیری برخواهند آمد؟ مشکل موجود در مسیر تربیت جنسی کودکان نداشتن آگاهی و حجب کاذب است. این دو عامل مانع ارتباط بین والدین و فرزندان برای بیان حقایق به روش اصولی و صحیح می شود.[1]

این در حالی است که پیامد فروگذاشتن امر آموزش جنسی و سپردن آن به دست زمان، نه حفظ حجب و حیا که هدایت کودک به مسیری نادرست است. طبق مطالعه کیفی ابوالقاسمی، مرقاتی خویی و تقدیسی در سال 1389، توانمندسازی والدین به ویژه مادران در دانش، نگرش و رفتار و مشارکت و حمایت والدین در نهاد مدرسه و ارتقای تعاملات خانه و مدرسه از اولویت های تربیت جنسی کودکان تعیین شده است.[2]عواقب به موقع تربیت نکردن فرزندان در امور جنسی می تواند شروع روابط جنسی زودهنگام و محافظت نشده و با شرکای متعدد باشد؛ امری که جوانان را در معرض خطر بارداری و بیماری های مقاربتی از جمله ویروس HIV قرار می دهد.

با این حال عموما نقد ما معطوف به جوانان و بزهکار قلمداد کردن ایشان است در حالیکه مطالعات مختلف بر نقش خانواده و سیستم آموزشی در فراگیری بهداشت جنسی تاکید دارد. با وجود تحقیقات مختلف در داخل و خارج کشور و نتایج مثبتی که از امر آموزش بدست آمده است همچنان بر مدار خودمداری خویش می چرخیم و گاه و بیگاه به اشکال مختلف هزینه آن را پرداخت می کنیم. اغراق  نیست بگوییم از ماست که بر ماست.

 

پانویس ها


[1]قربانی مهسا، زمانی علویجه فرشته، شهری پروین، زارع کوروش، مرعشی طیبه.­­­ آموزش و ارتقای سلامت جنسی کودکان: شناخت کنجکاوی های جنسی کودکانه: مقدمه ای بر آموزش و ارتقای سلامت جنسی آنان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران (فارسی):  پاییز 1394، دوره 3 ، شماره 3، ص 200­­

[2]– همان، ص 200

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.