دغدغه ایران

سایت شخصی سپهر ساغری

من، سپهر ساغری به تاریخ 15 مهرماه سال 1367خ در رشت به دنیا آمدم. در رشته علوم آزمایشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان تحصیل کرده ام. در زمینه های تاریخ، جامعه شناسی و کارآفرینی مطالعه و تحقیق می کنم. در حال حاضر مدیر مسئول و سردبیر ماهنامه تحلیلی- انتقادی سرند و هم بنیان گذار و مدیرعامل شرکت گسترش افزار سلامت نیماد هستم. نقش آفرینی اجتماعی و تلاش برای توسعه متوازن کشور را مهم ترین رسالت خود می دانم. کتاب و باغبانی را دوست دارم. عاشق کشورم و بچه ها هستم.