دغدغه ایران

تاریخ عصر پهلوی

سرقت انقلاب 57

آن ها انقلاب را دزدیدند

سپهر ساغری اگر می پسندید به اشتراک بگذارید “آخوندها انقلاب را دزدیدند”، چه کسی می خواست این ها به قدرت برسند، “فریبمان دادند”، “قرار نبود حکومت دینی بر کشور مسلط شود” و بسیاری عبارات مشابه دیگر، دست کم از زبان و قلم برخی انقلابیون عرف گرایی می شنویم و می خوانیم که باور دارند انقلاب …

آن ها انقلاب را دزدیدند ادامه »

صدای انقلاب شما را شنیدم

سپهر ساغری             در خاتمه عرض می کنم که اعلیحضرت همایونی البته عرایض مکرر فدوی را فراموش نفرموده اند که فدوی با وضع حاضر داوطلب هیچ نوع منصب و مقامی نبوده ام و آن چه را با کمال وضوح و خلوص به عرض رسانده ام در راه خیر مملکت و …

صدای انقلاب شما را شنیدم ادامه »

یادداشت های تاریخی سپهر ساغری

خشونت سیاسی، خشونت انقلابی، حذف گزینه سوم

سپهر ساغری             «ما، آخرین کسانی هستیم که از راه قانون اساسی به مبارزه سیاسی برخاسته ایم. ما، از رئیس دادگاه انتظار داریم این «نکته» را به بالاتری ها بگویند…» مهدی بازرگان، مدافعات در دادگاه غیر صالح تجدید نظر نظامی، انتشارات مدرس، مهرماه 1350. خشونت سیاسی، خشونت انقلابی، حذف گزینه …

خشونت سیاسی، خشونت انقلابی، حذف گزینه سوم ادامه »