کارآفرینی سلامت

کارآفرینی سلامت

اگر می پسندید به اشتراک بگذارید کارآفرینی یا کارمندی؟ درباره کارآفرینی با نگاهی به کارآفرینی حوزه سلامت وبینار حاضر در دی ماه سال 99 به دعوت مرکز رشد سلامت دانشگاه علوم پزشکی زنجان برگزار شده است.