دغدغه ایران

تولید زمانی جدی می شود که رقابت وجود داشته باشد. تولید موجبات نظم رفتاری، نظم فکری و قاعده مند شدن زندگی را به وجود می آورد. افزایش کمیت و کیفیت تولید تا آنجا یک جامعه را به سوی پیشرفت و ثبات سوق می دهد که شرایط تامین امنیت داخلی، امنیت ملی و حتی آزادی های مدنی و سیاسی را تسهیل نماید.
دکتر محمود سریع القلم، عقلانیت و توسعه یافتگی ایران، نشر فرزان روز، چاپ ششم، 1392

مشاوره کارآفرینی

دغدغه شخصی نسبت به توسعه کشور موجب شد تا در زمینه هایی چون تاریخ و علوم اجتماعی مطالعه و تحقیق کنم با این حال با گذر زمان به این باور رسیدم که صرف نوشتن نمی تواند موجب تغییر شود. از آن زمان حدود ده سال می گذرد از این رو هم در حوزه اندیشه در قالب ماهنامه تحلیلی- انتقادی سرند و هم در حوزه صنعت در قالب شرکت گسترش افزار سلامت نیماد فعالیت دارم. با این توضیح تلاش می کنم تا خرده دانش و تجربه خود را با عزیزانی که دل در گرو تغییر و بهبود شرایط کشور دارند، به اشتراک بگذارم. ناگفته پیدا است مسائلی ریالی فرع بر اصل است.

جهت اخذ مشاوره در حوزه کارآفرینی می توانید از طرق زیر با من تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.