دغدغه ایران

یادداشت های تاریخی

احمد کسروی
احمد کسروی
مورخ و زبان شناس

یادداشت های تاریخی

آن ها انقلاب را دزدیدند

دفاع مقدس؛ افسانه یا واقعیت

پهلوانان نمی میرند (قسمت دوم)

پهلوانان نمی میرند (قسمت اول)

اصلاحات در دیگری (قسمت دوم)

اصلاحات در دیگری (قسمت اول)

شاه رفت (قسمت دوم)

شاه رفت (قسمت اول)

رضاشاه از افسانه تا واقعیت

تئوری توطئه؛ توهم یا واقعیت؟

اصلاحات زیر تیغ (قسمت دوم)

اصلاحات زیر تیغ (قسمت اول)

کمدی کودتا (قسمت چهارم)

کمدی کودتا (قسمت سوم)

کمدی کودتا (قسمت دوم)

کمدی کودتا (قسمت اول)

فرهنگ سترون (قسمت دوم)

فرهنگ سترون (قسمت اول)

چقدر خوبیم ما

در مسیر سقوط (قسمت دوم)

در مسیر سقوط (قسمت اول)

اندیشه های شبه نازی

تاریخ، برای نخواندن

قادسیه صدام

اجباری (قسمت سوم)

اجباری (قسمت دوم)

اجباری (قسمت اول)

خط و نشان پدری (قسمت دوم)

خط و نشان پدری (قسمت اول)

داستان یک فیلم کوتاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.