دغدغه ایران

یادداشت های اجتماعی

تا وقتی که مردم مسائل خود را از سر خود وا می کنند و تا وقتی که انتظار نمی رود خود مسئولیت کامل و تعیین تکلیفی کامل را بر عهده گیرند، رفاه و سعادت آنان در این جهان توهمی بیش نیست و این توهمی است که روزی خواهد ترکید و در آن هنگام، این ترکیدن پیامدهای هولناکی در پی خواهد داشت.

تئودور آدورنو جامعه شناس و فیلسوف
تئودور آدورنو
جامعه شناس و فیلسوف

یادداشت های اجتماعی

تنها در تنگنا

تفسیر یک تبلیغ

این علوم، انسانی نیست!

من خداداد عزیزی هستم

احساس احسان

این اصلاحات نیست

مسئله ساسی

دون ژوان نیستم

آنگلا مرکل های وطنی

عادل چه می گوید؟

چهره یک متجاوز

شجریان شکست خورده است؟

پشت موشک های سپاه

کاغذ باطله

فقط تاییدشان کنید

خون و خاکستر

این ما نیستیم؟

تله تتلو

ادب مرد به ز دولت اوست

داس دروغ

در برابر یک پرسش

ماجرای ارتجاع

نامه ای به کیمیا

مسلک مزدک

خانه خوبان

پشت به انقلاب رو به آزادی

شهرستانی

سیمرغ در آشیانه

جنسیت زدگی

رو به دانش پشت به میهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.